torsdag 20. september 2012

Oslo maraton: sammenligning ruta 2011 og 2012

Starten er i år flyttet, fra Festningplassen til Rådhusplassen. Ellers så er løypa ganske lik ut, med unntak av på slutten, der vi løper mot Grønland (2012 øverst):